MINDFULNESS MET AANDACHT VOOR JOU 

Vul (bijvoorbeeld) uw slogan in

PRIVACYVERKLARING

MINDFULEINDHOVEN hecht veel waarde aan jouw privacy. Volgens de nieuwe wet en regelgeving, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), moet er vanaf 25 mei 2018  extra zorgvuldig met persoonsgegevens worden omgegaan. Wij doen er daarom alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan dan ook heel zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Hieronder wordt toegelicht welke informatie wordt bewaard, waar deze wordt bewaard en het doel hiervan.

Persoonsgegevens

MINDFULEINDHOVEN verwerkt persoonsgegevens, hieronder vallen naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, reden van aanmelding voor de training, bijzondere/gevoelige persoonsgegevens bijvoorbeeld over je gezondheid en overige gegevens die je actief verstrekt relevant voor de training. Deze gegevens worden verkregen middels het contactformulier, intakeformulier, eventueel een  telefonisch kennismakingsgesprek en mailverkeer. MINDFULEINDHOVEN maakt alleen voor eigen gebruik verslag van jouw gegevens. 

Beveiligen van persoonsgegevens

MINDFULEINDHOVEN neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een veilige https-verbinding die door een betrouwbaar SSL-certificaat tot stand is gekomen. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘beveiligd’ voor de url.

De persoonsgegevens die via het contactformulier en intakeformulier (ook beveiligd met een wachtwoord) verkregen worden, komen terecht in onze beveiligde mailbox waarna we deze verwerken in zowel een beveiligd bestand met wachtwoord op de harde schijf als een papieren dossier in een afgesloten kast die niet langer dan nodig tot maximaal 1 jaar na de training bewaard worden. Dit geldt ook voor inhoudelijke, relevante informatie verkregen uit eventueel een telefonisch kennismakingsgesprek, mailverkeer of de training zelf. De facturen die worden verstrekt aan deelnemers zullen 7 jaar bewaard worden in verband met de belastingaangifte waar wij wettelijk toe verplicht zijn. Daarna worden de gegevens verwijderd of vernietigd.

MINDFULEINDHOVEN is een kleine praktijk, waarbij de psychologen/trainers verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de AVG. Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op via info@mindfuleindhoven.nl. 

Doel

De persoonsgegevens worden bewaard ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Het kunnen aanpassen van onze trainingen op je leerdoelen.
  • Communicatie over de training(en).
  • Administratieve doeleinde zoals het verstrekken van de factuur, de afhandeling van de betaling en de gegevens die MINDFULEINDHOVEN nodig heeft voor de belastingaangifte.

Verstrekking aan derden

Gegevens worden enkel gedeeld in overleg en als daar uitdrukkelijk door jou toestemming voor is gegeven, zoals bijvoorbeeld contact met de huisarts. Je hebt het recht om de toestemming weer in te trekkenTijdens opleidingsdagen kan het zijn dat er informatie wordt uitgewisseld over ervaringen tijdens de trainingen. Dit zal ten alle tijden anoniem zijn. Dit geldt ook voor intercollegiaal overleg of supervisie.

Rechten omtrent uw gegevens

Deelnemers aan trainingen bij MINDFULEINDHOVEN, hebben het recht in te zien welke gegevens door MINDFULEINDHOVEN worden bijgehouden, deze te corrigeren en/of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mindfuleindhoven.nl. MINDFULEINDHOVEN neemt jouw verzoek serieus en zal binnen een termijn van maximaal 4 weken reageren. 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website kan opslaan op de computer van een bezoeker. In deze bestanden wordt informatie over het bezoek aan de site opgeslagen. Je browser slaat deze cookies op je harde schijf op. MINDFULEINDHOVEN maakt gebruik van functionele cookies om de website naar behoren te laten werken. Voor het plaatsen van functionele cookies is geen toestemming vereist. 

Links en YouTube

Op de website van MINDFULEINDHOVEN zijn een aantal links naar andere websites en YouTube filmpjes te vinden. MINDFULEINDHOVEN kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens door deze aanbieders. Hierbij wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de met jouw gesloten overeenkomst en op de trainingen die MINDFULEINDHOVEN aan je levert. Wijzigingen in het aanbod van de trainingen of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren je dan ook onze website www.mindfuleindhoven.nl regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 augustus 2018.